Vekalet Ücreti Hesaplama

2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hazırlanan Vekalet Ücreti Hesaplama aracı burada. Avukatlık ücreti hesaplaması yapmak için dava konusu ve mahkeme türü seçerek varsa dava tutarını da belirmeniz gerekmektedir. Ardından hesapla butonuna basınız.

Vekalet (Avukatlık) Ücreti Hesaplama Aracı

Konu:
Mahkeme:
Tutar (TL):

Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukat ile müvekkili (vekalet veren kişi) arasında vekalet ücret sözleşmesi yapılır. Anlaşma, yazılı veya sözlü olacak şekilde "akdi avukatlık ücret sözleşmesi" adıyla yapılır. Ücret sözleşmesi yapılmadığı durumlarda avukatlık ücreti, ücret tarifesine göre belirlenir. Avukatın ilgili fiyat tarifesine göre ücret almaya hakkı vardır. Müvekkil ile avukat arasındaki vekalet ücreti; Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre düzenlenmiştir.

Avukatlık kanuna göre avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilmelidir.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

Vekalet Ücreti Hesaplama Hakkında Yorum Yapın

Tüm alanları doldurmalısınız.

Vekalet Ücreti Hesaplama

faydalı buldunuz mu?

1 1 1 1 1
Oylar 4.5 (2 Oylar)

Vekalet Ücreti Hesaplama 2024 (İcra, Tüketici Mahkemesi) ile İlgili Aramalar

 • Avukat Ücreti 2020
 • 2020 Vekalet Ücreti Hesaplama
 • İdare Ve Vergi Mahkemeleri
 • Fikri Ve Sınai Mahkeme Vekalet
 • Tüketici Mahkemesi Avukat Ücreti
 • Asliye Mahkemesi Vekalet
 • Avukat
 • Sulh Mahkemes
 • Avkat Ücreti Hesaplama
 • İcra Mahkemesi
 • Vekalet Ücreti Hesaplama